pglp montana logo

Професионална гимназия по лека промишленост

Ние създаваме красота

pglp montana logo

Професионална гимназия по лека промишленост

Ние създаваме красота

previous arrow
next arrow
Slider

Професионална гимназия по лека промишленост

Добре дошли в сайта на Професионална гимназия по лека промишленост-гр.Монтана!

Професионална гимназия по лека промишленост е открита със заповед № Д-1/04.05.1975 година и № 575/05.05.1975 г. на Министерството на Народната просвета и Министерството на труда и социалните грижи като Средно професионално техническо училище по облекло и обувки за подготовка на високо квалифицирани изпълнителски кадри за предприятията на леката промишленост.

Професионална гимназия по лека промишленост има богата история в която са съхранени традициите на професионалното обучение. Ние училищното ръководство, учителите и служителите работим заедно, отговорно и всеотдайно за израстване на нашите ученици, като добри, уважавани и достойно вписващи се в Европа граждани. Изберете ПГЛП, защото:

– ПГЛП – училище с  неповторим дух и традиция;

– В ПГЛП има високо квалифицирани учители,осигуряващи качествено обучение по всички учебни предмети;

– Възпитаниците на ПГЛП се реализират успешно на пазара на труда в сферата на леката промишленост и услуги за личността ;

– В ПГЛП имате възможност за развиване и изява на всички Ваши умения и таланти;

– В ПГЛП в атмосфера на толерантност, взаимоуважение и подкрепа ще намерите приятели за цял живот.

Последни публикации

❯ Откриване на Новата учебна година – 2022-2023 г.

ПГЛП – гр. Монтана уведомява своите учители, ученици и родители, че откриването на Новата 2022-2023 учебна година ще се състои на 15.09.2022 г., от 9.30 ч. в двора на училището.

❯ Прочети повече 14 септември, 2022

❯ Списък на учебниците за учебната 2022-2023 г.

Списък на учебниците – 2022-2023 уч. г.

❯ Прочети повече 14 септември, 2022

❯ Заповед за Държавни изпити

Заповед за Държавни изпити

❯ Прочети повече 25 август, 2022

❯ График за поправителни изпити – м. август 2022 г.

График – поправителни – дневна и дуална форма График – поправителни – Андреа Дончева – СФО

❯ Прочети повече 22 август, 2022

❯ Справка за броя на свободните места в паралелките – ПГЛП – гр. Монтана по специалности и класове

Справка за броя на свободните места в паралелките – ПГЛП – гр. Монтана

❯ Прочети повече 4 август, 2022

❯ Проект BG05M2ОP001-2.014-0001 „,Подкрепа за дуалната система на обучение“

  За периода 2020 – 2022 г. по проект „Подкрепа за дуалната система на обучение“ бяха проведени 4 обучения в Русенския университет „Ангел Кънчев“ – в Центъра за продължаващо обучение. Обученията бяха проведени за повишаване на квалификацията и компетентностите на учителите по професионална подготовка, работещи с ученици в дуалната система на обучение. Темите на обученията […]

❯ Прочети повече 20 юли, 2022

❯ Обучение на педагогическите специалисти от ПГЛП – гр. Монтана – месец юли 2022 г.

Обучение на педагогическите специалисти от ПГЛП – гр. Монтана – месец юли 2022 г.

❯ Прочети повече 7 юли, 2022

❯ Отчет на бюджета на ПГЛП – гр. Монтана за второто тримесечие на 2022 г. и обяснителна записка

Отчет за изпълнение на бюджета на ПГЛП – гр. Монтана за второ тримесечие на 2022 г. Обяснителна записка за изпълнението на бюджета на ПГЛП – гр. Монтана за второ тримесечие на 2022 г.

❯ Прочети повече 4 юли, 2022