pglp montana logo

Професионална гимназия по лека промишленост

Ние създаваме красота

pglp montana logo

Професионална гимназия по лека промишленост

Ние създаваме красота

previous arrow
next arrow
Slider

Професионална гимназия по лека промишленост

Добре дошли в сайта на Професионална гимназия по лека промишленост-гр.Монтана!

Професионална гимназия по лека промишленост е открита със заповед № Д-1/04.05.1975 година и № 575/05.05.1975 г. на Министерството на Народната просвета и Министерството на труда и социалните грижи като Средно професионално техническо училище по облекло и обувки за подготовка на високо квалифицирани изпълнителски кадри за предприятията на леката промишленост.

Професионална гимназия по лека промишленост има богата история в която са съхранени традициите на професионалното обучение. Ние училищното ръководство, учителите и служителите работим заедно, отговорно и всеотдайно за израстване на нашите ученици, като добри, уважавани и достойно вписващи се в Европа граждани. Изберете ПГЛП, защото:

– ПГЛП – училище с  неповторим дух и традиция;

– В ПГЛП има високо квалифицирани учители,осигуряващи качествено обучение по всички учебни предмети;

– Възпитаниците на ПГЛП се реализират успешно на пазара на труда в сферата на леката промишленост и услуги за личността ;

– В ПГЛП имате възможност за развиване и изява на всички Ваши умения и таланти;

– В ПГЛП в атмосфера на толерантност, взаимоуважение и подкрепа ще намерите приятели за цял живот.

Последни публикации

❯ Отчет за бюджета на ПГЛП – гр. Монтана за второто тримесечие на 2021 г. и обяснителна записка

Отчет на бюджета на ПГЛП – гр. Монтана – второ тримесечие на 2021 г. Обяснителна записка на бюджета за второто тримесечие на 2021 г. 

❯ Прочети повече 6 юли, 2021

❯ Важно!!!

Професионална гимназия по лека промишленост – гр. Монтана желае да осъществи нови партньорски взаимоотношения с шивашки фирми на територията на град Монтана. Целта е всички ученици от XI клас в дуална  система на обучение да продължат да се обучават в реална работна среда и през следващата 2021/2022 учебна година.

❯ Прочети повече 31 май, 2021

❯ Заповед за възстановяване на присъственото обучение

Заповед за възстановяване на присъственото обучение

❯ Прочети повече 27 май, 2021

❯ Проект BG05M2OP001-2.010-0001 „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти“

Учителите от Професионална гимназия по лека промишленост – гр.Монтана в периода от 18.07.2021г. до 20.07.2021г. ще бъдат обучени по ПРОЕКТ BG05M2OP001-2.010-0001 КВАЛИФИКАЦИЯ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО РАЗВИТИЕ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ“.

❯ Прочети повече 14 май, 2021

❯ Проект BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“

ПГЛП – гр. Монтана участва в изпълнението на дейности по Проект BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“:   Дейност 1 – Закупуване на технически средства за педагогически специалисти и ученици за обезпечаване на образователния процес в условията на кризи. Дейност 2 – Обучение на ученици, включително от уязвими групи за придобиване […]

❯ Прочети повече 14 май, 2021

❯ Покана към работодателите-партньори на ПГЛП – гр. Монтана за обучение на наставници

Покана към работодателите-партньори на ПГЛП за обучение на наставници 

❯ Прочети повече 14 май, 2021