pglp montana logo

Професионална гимназия по лека промишленост

Ние създаваме красота

pglp montana logo

Професионална гимназия по лека промишленост

Ние създаваме красота

previous arrow
next arrow
Slider

Професионална гимназия по лека промишленост

Добре дошли в сайта на Професионална гимназия по лека промишленост-гр.Монтана!

Професионална гимназия по лека промишленост е открита със заповед № Д-1/04.05.1975 година и № 575/05.05.1975 г. на Министерството на Народната просвета и Министерството на труда и социалните грижи като Средно професионално техническо училище по облекло и обувки за подготовка на високо квалифицирани изпълнителски кадри за предприятията на леката промишленост.

Професионална гимназия по лека промишленост има богата история в която са съхранени традициите на професионалното обучение. Ние училищното ръководство, учителите и служителите работим заедно, отговорно и всеотдайно за израстване на нашите ученици, като добри, уважавани и достойно вписващи се в Европа граждани. Изберете ПГЛП, защото:

– ПГЛП – училище с  неповторим дух и традиция;

– В ПГЛП има високо квалифицирани учители,осигуряващи качествено обучение по всички учебни предмети;

– Възпитаниците на ПГЛП се реализират успешно на пазара на труда в сферата на леката промишленост и услуги за личността ;

– В ПГЛП имате възможност за развиване и изява на всички Ваши умения и таланти;

– В ПГЛП в атмосфера на толерантност, взаимоуважение и подкрепа ще намерите приятели за цял живот.

Последни публикации

❯ Справка за броя на свободните места в паралелките – ПГЛП – гр. Монтана по специалности и класове

Справка за броя на свободните места в паралелките – ПГЛП – гр. Монтана

❯ Прочети повече 4 август, 2022

❯ Обучение на педагогическите специалисти от ПГЛП – гр. Монтана – месец юли 2022 г.

Обучение на педагогическите специалисти от ПГЛП – гр. Монтана – месец юли 2022 г.

❯ Прочети повече 7 юли, 2022

❯ Отчет на бюджета на ПГЛП – гр. Монтана за второто тримесечие на 2022 г. и обяснителна записка

Отчет за изпълнение на бюджета на ПГЛП – гр. Монтана за второ тримесечие на 2022 г. Обяснителна записка за изпълнението на бюджета на ПГЛП – гр. Монтана за второ тримесечие на 2022 г.

❯ Прочети повече 4 юли, 2022

❯ Обява за дейности по НП “Заедно в изкуството и спорта“

Обява за персонал за дейности по НП “Заедно в изкуството и спорта“

❯ Прочети повече 20 юни, 2022

❯ Междуучилищни дейности по проект „Подкрепа за успех“

Обява – междуучилищни дейности  На 21.06.2022 година от 10.00 до 10.40 часа по проект „Подкрепа за успех“ ще се проведе представителна междуучилищна изява под формата на състезание-викторина. Участници в състезанието ще бъдат учениците, участващи в групи за преодоляване на обучителни затруднения по български език и математика от VI СУ „Отец Паисий“- Монтана и ПГЛП – […]

❯ Прочети повече 16 юни, 2022

❯ Връчване на дипломи за средно образование на випуск 2022 г.

Връчването на дипломите за средно образование на випуск 2022 г. в ПГЛП – гр. Монтана ще се състои на 22.06.2022 г. от 10:00 ч.

❯ Прочети повече 16 юни, 2022

❯ Проект BG05M2ОP001-2.014-0001 „,Подкрепа за дуалната система на обучение“

По Проект BG05M2ОP001-2.014-0001 „,Подкрепа за дуалната система на обучение“ ПГЛП – гр. Монтана осъществи изнесено обучение на наставници в гр. Вършец, които да подпомагат учениците при обучението им в реална работна среда.

❯ Прочети повече 1 юни, 2022