Categories
Актуално

Важно!!!

Професионална гимназия по лека промишленост – гр. Монтана желае да осъществи нови партньорски взаимоотношения с шивашки фирми на територията на град Монтана.

Целта е всички ученици от XI клас в дуална  система на обучение да продължат да се обучават в реална работна среда и през следващата 2021/2022 учебна година.