Categories
Достъп до обществени услуги предоставяни от ПГЛП

Издаване на дубликат на документ за завършен клас, етап или степен на образование – удостоверения, свидетелства, дипломи

Процедура по предоставяне на административната услуга.

Документи:

-Izdavane-na-dublikat-na-dokument-za-zavurshen-klas-etap-ili-stepen-na-obrazovanie-–-udostovereniq-svidetelstva-diplomi_12006271125c5abe187a574