Контакти

Директор: 0879168043
Заместник-директор по учебната дейност: 0887760533

Канцелария: 096 305 178
Счетоводител: 096 301 707

Имейл: info-1201023@edu.mon.bg

pglpmontana@abv.bg

Адрес: гр. Монтана, Бул. „Александър Стамболийски „ № 37

Работно време на директор: 8.00ч. – 12.00ч. 12.30ч. – 16.30ч.

Работно време на заместник-директор: 8.00ч. – 12.30ч. 13.00ч. – 16.30ч.

Завеждащ административна служба и главен счетоводител: 8.00ч. – 12.00ч. 12.30ч. – 16.30ч.