История

Професионална гимназия по лека промишленост е открита със заповед № Д-1/04.05.1975 година и № 575/05.05.1975 г. на Министерството на Народната просвета и Министерството на труда и социалните грижи като Средно професионално техническо училище по облекло и обувки за подготовка на високо квалифицирани изпълнителски кадри за предприятията на леката промишленост.

През 1996 г. се преобразува в Техникум по лека промишленост, а от 1999г. е със статут на държавно училище.

Със Заповед № РД-09-332/07.04.2003г. на МОН година училището се преобразува в Професионална гимназия по лека промишленост.

От основаването си до днес Професионалната гимназия по лека промишленост – Монтана се доказва като образователна институция, която обучава, възпитава и изгражда от младите хора знаещи, мислещи и творчески личности.

След завършване на обучението си учениците получават диплома за средно образование и свидетелство за придобита степен на професионална квалификация. Чрез тях те могат да намерят реализация на пазара на труда или да продължат образованието си във висши учебни заведения.

Във гимназията се провеждат курсове за професионално обучение по програми утвърдени от МОМН за преквалификация или придобиване на нова квалификация по професии. Във курсовете могат да се включат безработни лица и хора желаещи да повишат своята квалификация по определена професия.