История

Професионална гимназия по лека промишленост е открита със заповед № Д-1/04.05.1975 година и № 575/05.05.1975 г. на Министерството на Народната просвета и Министерството на труда и социалните грижи като Средно професионално техническо училище по облекло и обувки за подготовка на високо квалифицирани изпълнителски кадри за предприятията на леката промишленост.

През 1996 г. се преобразува в Техникум по лека промишленост, а от 1999г. е със статут на държавно училище.

Със Заповед № РД-09-332/07.04.2003г. на МОН година училището се преобразува в Професионална гимназия по лека промишленост.

От основаването си до днес Професионалната гимназия по лека промишленост – Монтана се доказва като образователна институция, която обучава, възпитава и изгражда от младите хора знаещи, мислещи и творчески личности.

След завършване на обучението си учениците получават диплома за средно образование и свидетелство за придобита степен на професионална квалификация. Чрез тях те могат да намерят реализация на пазара на труда или да продължат образованието си във висши учебни заведения.

Гимназията е първа в област Монтана, която започна да провежда обучение чрез работа (дуална система на обучение) по професия „Оператор в производството на облекло“.  Училището има изградени традиции и партньорски отношения с  шивашки фирми на територията на гр.Монтата.