Categories
Новини

На вниманието на ученици, учители и родители!

На вниманието на ученици, учители и родители!

Във връзка със сложната епидемиологична обстановка в страната, за да се избегне заразяване от инфекциозни заболявания, ръководството на ПГЛП- гр.Монтана предприема следните предпазни мерки:

1. Засилено почистване, дезинфекция и проветряване на класните стаи, кабинетите, коридорите. /след всеки учебен час/

2. За дезинфекция на повърхностите – чинове, учебни маси, бюра, шкафове, клавиатури, дръжки, брави и др., които влизат в досег с учениците, се ползват дезинфектанти, разрешени за употреба от министерство на здравеопазването на спиртна основа .

3. Поддържане на чистотата в санитарните възли – почистване и дезинфекция на стени, подове, включително и дръжките на вратите, с дезинфектанти на спиртна основа, разрешени за употреба от Министерство на здравеопазването.

4. Осигуряване на необходимите условия за често измиване на ръцете на учениците със сапун в класните стаи и санитарните възли.

5. Осигуряване на дезинфектант и мокри кърпи във всяка класна стая.

6. Всеки учебен час ще започва с 5 минутна беседа и дезинфекция/измиване на ръцете на учениците.

7. Ограничава се организирането на масови мероприятия, в които участват ученици.

8. Отменят се всички екскурзии и “зелени училища “ до края на учебната година, а олимпиади и състезания – до второ нареждане.

9. В сградата на училището ще бъдат допускани само здрави ученици, учители и служители по преценка на медицинско лице.

10. Ученици с кашлица и температура или други симптоми ще бъдат отстранявани от учебни занятия, за да се лекуват в домашни условия.

11. Препоръчително е учениците също да подготвят лични предпазни средства / гел за дезинфекция и/или мокри кърпи.

12. Призоваваме учениците да бъдат търпеливи при работата на хигиенистите по време на междучасията.

13. Препоръчително е родителите да контактуват с преподавателите чрез имейл, телефон и др.

14. Препоръчително е уведомяването на класните ръководители, ако учениците и родителите са пътували или са контактували с хора, завърнали се от чужбина. Нека всички ние проявим отговорност!