Categories
Новини

Предстоящо обучение на педагогическите специалисти от ПГЛП – гр. Монтана

Тема на обучението: Въвеждаане на иновации в учебния процес чрез използване на платформи за електронни образователни услуги

Място на провеждане: Хотел „Банкя Палас“, Банкя

Период на провеждане: 11 – 12 ноември 2023 г.

Продължителност на обучението: 32 академични часа, от които 16 присъствени

Брой квалификационни кредити: 2

Обучаеми лица: 16