Помощник-възпитател

Нова професия в сферата на образованието!  Стани част от нас!

Помощник-възпитателят е в помощ на учителя при провеждане на възпитателно-образователния процес.

Ръководи игровите дейности на децата, грижи се за хигиената, организира дневния режим и свободното им време

Работи в детски градини и ясли, училища и др. институции

Срок на обучение – 5 години.

Учащите придобиват трета степен на професионална квалификация.

Балообразуващи предмети:

1. Тест по български език и литература Х 2

2.Тест по математика Х 2

Предмети от свидетелството за основно образование

3.Химия и опазване на околната среда Х 1

4. Биология и здравно образование Х 1