График на дейностите на комисията по приема на ученици в ПГЛП – гр. Монтана за учебната 2024/2025 година

Комисия по прием 2024-2025 уч. г.:

Работното време на комисията е от 8.00 до 17.00 ч.

За държавния план-прием в VIII клас учениците подават до Началника на Регионалното управление на образованието – Монтана следните документи:

  • Заявление за участие в класиране с подредени желания;
  • Копие от свидетелството за завършено основно образование;
  • Копие от служебната бележка за резултатите от положените изпити от националното външно оценяване;
  • Копие от медицинско свидетелство, издадено от общопрактикуващия лекар на ученика.

ГРАФИК  НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРИЕМАНЕТО НА УЧЕНИЦИ И ДЕЙНОСТИ НА  УЧИЛИЩНАТА КОМИСИЯ ПО ПРИЕМА НА ДОКУМЕНТИ

Дейност График
Получава разпечатка с приетите ученици на първи етап на класиране за всяка специалност от професия в училището. До 12.07.2024 г. вкл.
3аписване на приетите ученици на първи етап на класиране или подаване на заявление за участие във втория етап на класиране. До 17.07.2024 г.от 08,00 часа до 17,00 часа, без прекъсване
Изготвя списъци на записаните ученици на първи етап на класиране и информация за свободните места и ги предава на директора. След 17,00 часа на 17.07.2023 г.
Получава разпечатка с приетите ученици на втория етап на класиране. До 19.07.2024 г.
3аписване на приетите ученици на втория етап на класиране. До 24.07.2024 г.от 08,00 часа до 17,00 часа, без прекъсване
Изготвя списъци на записаните ученици на втория етап на класиране и информация за свободните места. До 24.07.2024 г.
Получава разпечатка с приетите ученици на третия етап на класиране. 30.07.2024 г.
Записване приетите ученици на третия етап на класиране. 31.07-01.08.2024 г.от 08,00 часа до 17,00 часа, без прекъсване
Изготвя списъци на записаните ученици на третия етап на класиране и информация за свободните места. До 03.08.2024 г.
Връща документите на записалите се и отказали се по-късно ученици. 14.07.2024 г. – 03.08.2024 г.

     Класираните ученици се записват в VIII клас, като подават следните документи:

  • Заявление за записване;
  • Оригинал на свидетелството за основно образование;
  • Оригинал на медицинското свидетелство.

ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ

адрес: Монтана, ул. „Александър Стамболийски“ №37, e-mail: pglpmontana@abv.bg,  www.pglpmontana.com

тел. за справки: ( 096/305197)

Директор: тел: 0879168043

Заместник-директор: тел: 0887760533