Categories
Занимания по интереси

Занимания по интереси през учебната 2019-2020 г.

Занимания по интереси за учебната 2019/2020г.:

1. Клуб „Тенис на маса” с ръководител Александър Валентинов Мишев

2.Клуб „Декоративни изкуства“ с ръководител Светлозар Младенов Иванов

3. Клуб „Изкуството на косата“ с ръководител Лилия Каменова Орешкова-Дилова