Categories
Проекти

През учебната 2019/2020 учебна година в ПГЛП бяха сформирани клубове по интереси.

Занимания по интереси за учебната 2019/2020г. :

1. Клуб „Тенис на маса” с ръководител Александър Валентинов Мишев

2.Клуб „Декоративни изкуства“ с ръководител Светлозар Младенов Иванов

3. Клуб „Изкуството на косата“ с ръководител Лилия Каменова Орешкова-Дилова