Categories
Проекти

Проект BG05M2ОP001-2.014-0001 „,Подкрепа за дуалната система на обучение“

 

За периода 2020 – 2022 г. по проект „Подкрепа за дуалната система на обучение“ бяха проведени 4 обучения в Русенския университет „Ангел Кънчев“ – в Центъра за продължаващо обучение.

Обученията бяха проведени за повишаване на квалификацията и компетентностите на учителите по професионална подготовка, работещи с ученици в дуалната система на обучение.

Темите на обученията са:

  • Обучение за разработване на учебна документация
  • Нови методи за оценяване
  • Нови методи за преподаване
  • Нови техники и технологии за работа с 3D модели и 3D принтери.
  • Предстоят още 2 обучения.

Удостоверение 1

Удостоверение 2

Удостоверение 3

Удостоверение 4