Categories
Проекти

Проект BG05M20P001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“ 2019/2020г.

През учебната 2019/2020 г. в ПГЛП са сформирани четири групи за обучителни затруднения по общообразователни предмети по Проект „Подкрепа за успех“. Две групи по Математика и две групи по Български език и литература. Целта на обучението е подобряване на мотивацията за по-активно усвояване на учебния материал и успешно положени НВО 10 клас по Математика и ДЗИ 12 клас по БЕЛ.