Categories
Актуално Проекти

Проект BG05M2OP001-2.015-0001 „Ученически практики – 2“

 

Професионална гимназия по лека промишленост-Монтана стартира участието си по Проект „Ученически практики-2“, реализиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“.

За професиите „Козметик“, „Маникюрист –  педикюрист“ и „Фризьор“ е осигурено обучение в реална работна среда за придобиване на допълнителни знания и умения в Център за красота и здраве „Хармония“, Дом за красота „Таня“ и салон „Лена“.