ДЗИ

Заповед за Държавни изпити

25 август, 2022 ❯ Прочети повече

Заповед Държавни изпити по теория и практика

19 май, 2022 ❯ Прочети повече

Уважаеми родители, на  27.08.2020г.  в ПГЛП ще се проведе държавен зрелостен изпит по Български език и литература, а на 28.08.2020г. ще се проведе втори държавен зрелостен изпит по избираем от учениците предмет. На основание чл. 29, ал. (1) и ал.(2) от Наредба № 3/17.05.2004 г. за организацията и провеждането на държавните зрелостни изпити и Правилата […]

3 август, 2020 ❯ Прочети повече

Писмо родители участие в ДЗИ, сесия август-септември

3 август, 2020 ❯ Прочети повече