Самостоятелна форма на обучение

График за изпити Самостоятелна форма на обучение – месец ноември 2021 г.

15 ноември, 2021 ❯ Прочети повече

График за изпити на СФО – месец февруари 2021 г.

28 януари, 2021 ❯ Прочети повече

График за приравнителни изпити на СФО – месец февруари 2021 г.

28 януари, 2021 ❯ Прочети повече