COVID-19

Правила за безопасен интернет

20 октомври, 2020 ❯ Прочети повече

Мерки-предпазване от КОВИД-19

20 октомври, 2020 ❯ Прочети повече

Заповед-достъп до ПГЛП в условията на КОВИД-19

20 октомври, 2020 ❯ Прочети повече

Работа в условия на КОВИД 19-2020-2021 уч. г.

20 октомври, 2020 ❯ Прочети повече

  Заповед на Директора на ПГЛП – гр. Монтана Мерки, правила и насоки за работа в ПГЛП в условията на COVID-19

8 септември, 2020 ❯ Прочети повече