ГРАФИК ЗА ФОРМИРАНЕ НА ГОДИШНА ОЦЕНКА НА УЧЕНИЦИ В САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ ОТ 10, 11 и 12...