ПРОВЕЖДАНЕ НА ДЪРЖАВНИ ЗРЕЛОСТНИ ИЗПИТИ 2017/2018 УЧЕБНА ГОДИНА.