ИНФОРМАЦИЯ ЗА СВОБОДНИТЕ МЕСТА ЗА УЧЕНИЦИ КЪМ 29.06.2018г.Информацията е актуална в края на учебната...