Отчет за изпълнение на бюджета за периода 01.01.2018г. - 30.06.2018г.