Информация за изпълнение на бюджета от 01.01.2018г. до 30.09. 2018г.