Информация за организирането и провеждането на държавните зрелостни изпити за учебната 2018-2019 година