Информация относно възможност за участие на родителите, като наблюдатели при провеждането на...