Мерки за повишаване на качеството на образованието в ПГЛП за учебната 2018/2019г.