График за допълнителен час на класа за консултиране на родители и ученици и водене на училищната...