График за провеждане на изходно ниво по учебни предмети в края на втория учебен срок 2018/2019г.