Правила за получаване на стипении на учениците от ПГЛП от втория учебен срок на 2018/2019 учебна година