Заявление за получаване на стипендия от ученик с отличен успех