Заявление за получаване на стипендия от ученик сирак