Програма за противодействие на училищния тормоз между учениците и ограничаване на агресията в ПГЛП