Стратегия за развитие на ПГЛП за периода 2016-2019г.