Документи

Бюджет

Отчет за изпълнение на бюджета за периода 01.01.2018г. - 31.03.2018г.

Отчет за изпълнение на бюджета за периода 01.01.2018г. - 31.03.2018г.

2018-04-12 16:00:18

Прочети повече

Oтчет за изпълнение на бюджета към 31.03.2019г.

Информация за изпълнение на бюджета от 01.01.2019г. до 31.03. 2019г.

2019-04-16 13:09:57

Прочети повече