Галерия - Пета панорама на професионалното образование - 17.04.2013г.Пловдив