Галерия - Участие в Панорамата на професионалното образование и обучение - гр.Монтана