Новини

14 Ное

ПРИЕМ ЗА УЧЕБНАТА 2012/2013г.

- след завършено основно образование

- дневна форма на обучение

ПРОФЕСИЯ: МОДЕЛИЕР - ТЕХНОЛОГ НА ОБЛЕКЛО СПЕЦИАЛНОСТ: КОНСТУИРАНЕ, МОДЕЛИРАНЕ И ТЕХНОЛОГИЯ НА ОБЛЕКЛО ОТ ТЕКСТИЛ

- срок на обучение 4години

- балообразуващи оценки :

Български език и литература Х 2

Математика Х 2

Изобразително изкуство Х 1

ПРОФЕСИЯ : КОЗМЕТИК СПЕЦИАЛНОСТ : КОЗМЕТИКА

- срок на обучение 4години

- балообразуващи оценки : Български език и литература Х 2

Биология и здравно образование Х 2 Химия и опазване на околната среда Х 1

Публикувана на: 2018-11-14 15:51:39 часа