Новини

17 Апр

На 19.12.2012г. в ПГЛП се проведе представителна изява на "Младежко театрално студио" с ръководител Димитричка Фильова по  ПРОЕКТ BG051PO001-4.2.05-0001 "Училище за себеутвърждаване и подготовка към европейски хоризонти" "Да направим училището привлекателно за младите хора". Участниците в студиото поздравиха своите съученици и учители с настъпващите новогодишни празници.

Публикувана на: 2018-04-17 14:05:20 часа