Новини

14 Ное

Г Р А Ф И К

 на дейностите за организацията, провеждането и оценяването на държавните зрелосни изпити през учебната 2012-2013 г.

Сесия май-юни

 1. Подаване на заявления за допускане до ДЗИ  – 11.03.2013 г. - 22.03.2013 г.
 2. Обявяване на списъци с разпределението на зрелостниците по училища, сгради и зали – 17.05.2013 г.
 3.  Издаване на служебна бележка за допускане до държавни зрелостни изпити – 17.05.2013 г. 
 4. Провеждане на държавни зрелостни изпити (21.05.2013 г. БЕЛ и 23.05.2013г. Втори ДЗИ)
 5. Оценяванена изпитните работи – 22.05.2013 г.- 07.06.2013 г. 
 6. Обявяване на резултатите от държавните зрелостни изпити –  до 10.06.2013 г. 
 7. Получаване на дипломите до 25.06.2013г.
 • Български език и литература– 21 май, 2013г., начало 8:00ч.
 • Втори държавен зрелостен изпит – 23 май, 2013г., начало 8:00ч.
 • Държавен зрелостен изпит по желание на ученика – в периода 27 май 2012г. – 5 юни 2013г.

Сесия август – септември 

 1. Подаване на заявления за допускане до ДЗИ  – 08.07.2013 г. – 19.07.2013 г. 
 2. Обявяване на списъци с разпределението на зрелостниците по училища, сгради и зали – 27.08.2013 г.
 3. Издаване на служебна бележка за допускане до държавни зрелостни изпити - 27.08.2013г.
 4. Провеждане на държавни зрелостни изпити:
 • Български език и литература – 29 август, 2013г ., начало 8:00ч.
 • Втори държавен зрелостен изпит – 30 август, 2013г., начало 8:00ч.
 • Държавен зрелостен изпит по желание на ученика – в периода 2 септември 2013 г. – 9 септември 2013 г.
 1. Оценяванена изпитните работи - 30.08.2013 г.-10.09.2013 г.
 2. Обявяване на резултатите от държавните зрелостни изпити – до 13.09.2013 г.
 3. Сверяване и подписване на дипломите от зрелостниците - 25.09.2013 г.
 4. Получаване на дипломите - 30.09.2013 г.

Публикувана на: 2018-11-14 15:51:39 часа