Новини

14 Ное

ПРИЕМ ЗА УЧЕБНАТА 2014/2015г.

След завършено основно образование- дневна форма на обучение

 СПЕЦИАЛНОСТ : «ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ НА ФРИЗЬОРСКИТЕ УСЛУГИ; ПРОФЕСИЯ "ФРИЗЬОР"       Срок на обучение 4 години. Учениците придобиват трета степен на професионална квалификация. балообразуващи предмети : 1. Български език и литература Х 2; 2. Математика Х 2;3. Химия и опазване на околната среда Х 1

 СПЕЦИАЛНОСТ: «МОДЕН ДИЗАЙН»; ПРОФЕСИЯ "ДИЗАЙНЕР"                                                                                       Срок на обучение 4 години. Учениците придобиват трета степен на професионална квалификация. - балообразуващи предмети : 1. Български език и литература Х 2 2. Изобразително изкуство Х 2 3. Биология и здравно образование Х 1

След завършено основно образование- вечерна форма на обучение 

СПЕЦИАЛНОСТ: "КОНСТУИРАНЕ, МОДЕЛИРАНЕ И ТЕХНОЛОГИЯ НА ОБЛЕКЛО ОТ ТЕКСТИЛ"; ПРОФЕСИЯ: "МОДЕЛИЕР - ТЕХНОЛОГ НА ОБЛЕКЛО"                                                                                                                                       Срок на обучение 4години. Учениците придобиват трета степен на професионална квалификация. - балообразуващи предмети :1. Български език и литература Х 2 ;2. Математика Х 2 ;3. Изобразително изкуство Х 1

След завършен VІІ-ми клас- дневна форма на обучение

СПЕЦИАЛНОСТ: «ПОМОЩНИК - ВЪЗПИТАТЕЛ»                                                                                                       ПРОФЕСИЯ: "ПОЩНИК-ВЪЗПИТАТЕЛ В ОТГЛЕЖДАНЕТО И ВЪЗПИТАНИЕТО НА ДЕЦА"                                                 Срок на обучение 5 години, с интензивно изучаване на английски език. Учениците придобиват трета степен на професионална квалификация. - балообразуващи предмети : 1. Оценката от теста по Български език и литература Х 2 2. Оценката от теста по Математика Х 2 3. Български език и литература Х 1 4. Биология и здравно образование Х 1

Публикувана на: 2018-11-14 15:51:39 часа