Новини

14 Ное

 

Проект: "Нова възможност за моето бъдеще" BG051PO001-4.3.03-0001

Целта на проекта е идинтифициране и признаване на неформално и самостоятелно придобити знания, умения и компетентности по професии. Професионална гимназия по лека промишленост извършва валидиране по следните професии и специалности: 1. Професия: Фризьор, специалност: Фризьорство 2. Професия: Козметик, специалност: Козметика 3. Професия: Моделиер - технолог на облекло, Специалност: Конструиране, моделиране и технология на облекло от текстил 4. Професия: Оперотор в производството на облекло, Специалност: Производство на облекло от текстил” 5. Професия Дизайнер, Специалност: Моден - дизайн

Публикувана на: 2018-11-14 15:51:39 часа