Новини

14 Ное

ГРАФИК НА СЕСИИТЕ ЗА УЧЕНИЦИ В САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

ЗА УЧЕБНАТА 2017/2018 ГОДИНА

 

9 и 10 клас                                                11 и 12 клас

1.Редовна сесия:                                      1.Редовна сесия:

17.10.2017г. – 27.10.2017г.                         20.11.2017г. – 30.11.2017г.

22.01.2018г. – 31.01.2018г.                         19.02.2018г. – 28.02.2018г.

2.Поправителна сесия:                             2.Поправителна сесия:

19.03.2018г. - 30.03.2018г.                           17.04.2018г. – 27.04.2018г.

25.06.2018г. - 29.06.2018г.                            25.06.2018г. - 29.06.2018г.

3.Допълнителна сесия:                              3.Допълнителна сесия:

септември – октомври                                септември – октомври

Допълнителната сесия се определя за ученици, които по здравословни

причини са възпрепятствани да се явят на редовните сесии.

Публикувана на: 2018-11-14 15:51:39 часа