Прием

УТВЪРДЕН ПЛАН-ПРИЕМ ЗА УЧЕБНАТА 2019/2020г. НА ПГЛП-МОНТАНА

 

След завършен 7-ми клас - дневна форма на обучение

 СПЕЦИАЛНОСТ "Производство на облекло от текстил"; ПРОФЕСИЯ "Оператор в производството  на облекло" - Срок на обучение пет години. Учениците придобиват втора степен на професионална квалификация.

Балообразуващи предмети :

1. Тест по български език и литература Х 2;

2. Тест по математика Х 2

Предмети от свидетелството за основно образование:

1. Технологии Х 1

2.Изобразително изкуство Х 1

 СПЕЦИАЛНОСТ "Организация и технология на фризьорските услуги",

 ПРОФЕСИЯ "ФРИЗЬОР" - Срок на обучение 5 години.

Учениците придобиват трета степен на професионална квалификация.

 Балообразуващи предмети :

1. Тест по български език и литература Х 2

2. Тест по математика  Х 2

Предмети от свидетелството за основно образование:

3. Химия и опазване на околната среда Х 1

4. Биология и здравно образование Х 1

 
  • Време и място за работа на комисията по записване на класираните ученици:

 

  1. От 08:00 ч. до 17:00 ч. в кабинет 3.

 

 

 

 

Етапи

I етап

II етап

III етап

Подаване на документи*

     03-05 юли

    до 16 юли

  24-25 юли

Записване

      до 16 юли  

    до 22 юли

  31 юли

 

 

 

* Подаването на документи се осъществява САМО в определените от РУО училища.

 

 

 

 

 

 

Публикувана на: 2013-05-15 16:15:44 часа