Преподаватели

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ЛЕКА ПРОМИШЛЕНОСТ  ГР. МОНТАНА

 

 

РЪКОВОДСТВО

 

1.  Наташа Атанасова Вълчева                 Директор

2.  Анжела Радионова Найденова            ЗДУД

 

Преподаватели

Име Длъжност

1

Емилия Венелинова  Георгиева

 Старши учител по български език и литература

2

 Нина Георгиева Николова - Маркова

 Старши учител по математика

3

Мариана Петрова Стоянова

Старши учител по информатика и информационни

технологии

4

Цветан Николов Цветков

Старши учител по  история и цивилизация и немски език

5

Лъчезар Младенов Иванов

Старши учител теоретично обучение

6

Димитричка Стоянова Фильова

Старши учител по английски език

7

Александър Валентинов Мишев

Старши учител по  физическо възпитание и спорт

8

 инж. Корнелия Георгиева Йовкова

Старши учител  теоретично обучение

9

 Лилия Каменова Орешкова - Дилова

 Учител  по Фризьорство

10

 Камелия Цветанова Ананиева

 Учител по Козметика