Преподаватели

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ЛЕКА ПРОМИШЛЕНОСТ  ГР. МОНТАНА

 

 

РЪКОВОДСТВО

 

1.  Анжела Радионова Найденова                 Директор

2.  Емилия Венелинова Георгиева                ЗДУД

 

Преподаватели

Име Длъжност

1

Мариана Петрова Стоянова

 Ръководител на направление ИКТ

2

 Нина Георгиева Николова - Маркова

 Старши учител по математика

3

Димитричка Стоянова Фильова

Старши учител по БЕЛ и английски език

4

Цветан Николов Цветков

Старши учител по  история и цивилизация и немски език

5

Светлозар Младенов Иванов

 Учител теоретично обучение

6

Маринела Иванова Младенова Старши учител практическо обучение

7

Александър Валентинов Мишев

Старши учител по  физическо възпитание и спорт

8

 инж. Корнелия Георгиева Йовкова

 Учител методик практическо обучение

9

 Лилия Каменова Орешкова - Дилова

 Учител  по Фризьорство

10

 Камелия Цветанова Ананиева

 Учител по Козметика