Контакти

       гр. Монтана

       Бул. „Александър Стамболийски „ № 37

      

       Директор:   0879168043

      Заместник-директор по учебната дейност: 0895385295

       Канцелария:     096 305 178

       Счетоводител: 096 301  707

 

       pglpmontana@abv.bg

Карта