Categories
Новини Проекти

Проект BG05M2OP001-2.010-0001 „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти“

Учителите от Професионална гимназия по лека промишленост – гр.Монтана в периода от 18.07.2021г. до 20.07.2021г. ще бъдат обучени по ПРОЕКТ BG05M2OP001-2.010-0001 КВАЛИФИКАЦИЯ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО РАЗВИТИЕ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ“.