Categories
Проекти

Проект BG05M2ОP001-2.014-0001 „,Подкрепа за дуалната система на обучение“

По Проект BG05M2ОP001-2.014-0001 „,Подкрепа за дуалната система на обучение“ ПГЛП – гр. Монтана осъществи изнесено обучение на наставници в гр. Вършец, които да подпомагат учениците при обучението им в реална работна среда.