Categories
Актуално Проекти

Проект BG05M2ОP001-2.014-0001 „,Подкрепа за дуалната система на обучение“

В ПГЛП – гр. Монтана продължи реализирането на Проект „Подкрепа за дуалната система на обучение“. От 26.05.2021 г. до 28.05.2021 г. бяха обучени наставници за провеждане на практическо обучение в реална работна среда на ученици в XI и XII клас в дуална система на обучение.

От 4 години ПГЛП – гр. Монтана реализира този начин на обучение и е първото училище в областта, осъществило тясно партньорство с шивашки фирми на територията на гр. Монтана.

Покана към работодателите-партньори на ПГЛП-гр. Мантана за обучение на наставници

НОВИ НАЙ-ВИСОК КЛАС ШЕВНИ МАШИНИ И ОБОРУДВАНЕ бяха инсталирани в двете работилници на Професионална гимназия по лека промишленост по Проект BG05M2ОP001-2.014-0001 „,Подкрепа за дуалната система на обучение“. Часовете по учебна и производствена практика на учениците по професия „Оператор в производството на облекло“ и „Моделиер-технолог на облекло“ ще бъдат провеждани с техника напълно отговаряща на изискванията на шивашкия бизнес!

 

 

ПГЛП – МОНТАНА

 УЧИЛИЩЕ С ДУАЛНА СИСТЕМА НА ОБУЧЕНИЕ

През  2016/2017 учебна година ПГЛП започна  обучение на ученици в  дуална система в партньорство с пет шивашки фирми на територията на гр.Монтана. Наши партньори са

“Фелдхюст.БГ„ ЕООД

“Микена“ ООД

“СиМодел“ООД

 “Мода АРБ“ ООД

“Май-централа“ ЕАД

Гимназията предлага модерно и качествено обучение, което отговаря на потребностите от квалифицирани кадри в шивашката промишленост и дългосрочна перспективата за по-нататъшното професионално развитие на младите хора. В XI  и XII  клас  учениците от ПГЛП -гр. Монтана  по професии  “Оператор в производството на облекло“ и „Моделиер-технолог на облекло “  извършват своето практическо  обучение в  реална работна среда,  чрез сключване на трудов договор  и  мотивиращо възнаграждение.

Учениците се обучават под ръководството на наставници. В реална работна среда момичетата и момчетата придобиват умения  за изпълнение  на   различни  манипулации във всички звена на шевното производство, свързани с цялостната изработка на готовата продукция.

Изработват  свивки, коланчета, зачистване на детайли, сглобяне на ръкави, очертаване на детайли по шаблон, гладене на детайли с ютия. Интересни са и манипулациите в кроялните звена.Тук   се извършва кроене, подлепване, събиране и пренареждане на   отделните елементи от облеклото. Учениците изработват и цялостни изделия, скроени в малки серии за тяхното обучение.

В звеното за опаковка, учениците разпределят по номера,  сгъват,  етикетират и подготвят за транспорт в пликове готовите облекла.

Съчетаването на теоретичните знания от училището с обучение във фирмите е гаранция  за добра подготовката и реализация!