Categories
Актуално Рубрика по БДП

Отбелязване на 20 ноември – Световен ден за възпоменание на жертвите от пътнотранспортни произшествия в ПГЛП – гр. Монтана

През седмицата 14 – 18.11.2022 г. в ПГЛП – гр. Монтана, в Час на класа във всички класове и на организирано мероприятие по БДП от Училищната комисия по БДП се извършиха разнообразни дейности, с които беше отбелязан Денят на възпоменание на жертвите от пътнотранспортни произшествия – 20 ноември.

На учениците отново беше разяснена пътнотранспортната обстановка в района на училището, бяха изправени пред решаване на казуси за правилно преминаване във всички посоки през голямото кръстовище в близост до училището, припомнени бяха основните пътни знаци и правила за безопасно движение по пътя, решени бяха тестове и други задачи от учебните тетрадки.

Училищната комисия по Безопасност на движението по пътищата акцентира върху опасността от пътнотранспортни произшествия, последствията от тях, както и отговорността на всички участници в движението да бъдат внимателни и отговорни. Беше проведена лекция за движението при зимни условия, както и за дейности по оказване на първа помощ на пострадали при пътнотранспортни произшествия. И в часовете по рисуване учениците изработваха рисунки на теми по БДП.

20 ноември – Ден, в който всички ние отново ще си спомним нелепите инциденти по пътищата, ще си дадем сметка доколко сме отговорни като участници в движението, каква е културата ни на поведение и какви са уменията ни за реакция в критични ситуации. Усилията за опазване на човешкото здраве и живот са отговорност не само на институциите, но и на нас самите.