Categories
Специалности

Помощник-възпитател

Нова професия в сферата на образованието!  Стани част от нас!

Помощник-възпитателят е в помощ на учителя при провеждане на възпитателно-образователния процес.

Ръководи игровите дейности на децата, грижи се за хигиената, организира дневния режим и свободното им време

Работи в детски градини и ясли, училища и др. институции