Актуално

Заповед за график на обучението – месец май 2021 г.

5 май, 2021 ❯ Прочети повече

Заповед за график на обучението – от 12.04. до 29.04. 2021 г.

11 април, 2021 ❯ Прочети повече

Заповед за пролетна ваканция – м. април 2021 г.

2 април, 2021 ❯ Прочети повече

Съобщение до родителите за Държавните зрелостни изпити За учениците от випуск 2021 г. Държавните зрелостни изпити ще се проведат на: 19 май 2021 г. – Държавен зрелостен изпит по Български език и литература 21 май 2021 г. – Втори Държавен зрелостен изпит по избираем от учениците предмет

22 март, 2021 ❯ Прочети повече

Заповед  за преминаване към обучение в електронна среда от 22.03.2021 г.

19 март, 2021 ❯ Прочети повече

Заповед за промяна в графика на обучение – от 18.03.2021 г.

17 март, 2021 ❯ Прочети повече

Днес отбелязахме Световния ден за борба с тормоза в училище! ПГЛП-Монтана е УЧИЛИЩЕ НА ТОЛЕРАНТНОСТ, ГРИЖА И УВАЖЕНИЕ един към друг! Всички ние сме колкото еднакви, толкова и различни. Равноправието е присъщо за всеки от нас и умението да го осъзнаваме ни помага да постигнем единство, разбирателство и подкрепа помежду ни.

24 февруари, 2021 ❯ Прочети повече

Заповед – промяна в дневния режим на ПГЛП – гр. Монтана 

4 февруари, 2021 ❯ Прочети повече

НОВИ НАЙ-ВИСОК КЛАС ШЕВНИ МАШИНИ И ОБОРУДВАНЕ бяха инсталирани в двете работилници на Професионална гимназия по лека промишленост по Проект BG05M2ОP001-2.014-0001 „,Подкрепа за дуалната система на обучение“. Часовете по учебна и производствена практика на учениците по професия „Оператор в производството на облекло“ и „Моделиер-технолог на облекло“ ще бъдат провеждани с техника напълно отговаряща на изискванията […]

28 януари, 2021 ❯ Прочети повече